Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
- Franz Kafka

Februar 2019 - Mir waren op Strossbuerg

Nach puer Video'en vun verschidden Aktivitéiten 2018

Filmer VA 2019

Hei nach puer Impressiounen vun den Vakanzenaktivitéiten!

https://vimeo.com/user32636770/review/307448278/53b1670d64

 

https://vimeo.com/307447457

Jugendhaus goes Jumpbox - Graffiti Projet Equipe war zesummen an d'Jumpbox. Hei e puer Impressiounen

Film Zukunftsdiplom

Kuck hei de Film

Video 10 Joer Jugendhaus vum Filmgrupp

Kuck héi den Video

 

Clip fir den 10. Geburtsdaach

Vakanzaktivitéiten 2014