Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
- Franz Kafka

Program vum Jugendhaus

 

Hei den aktuellen Programm, et kennen awer emmer spontan Aktiviteiten dobai kommen an jidfereen därf och gären eppes proposeieren.

  • 05.05      Bouldertraining am Jugendhaus
  • 12.05      Bouldertraining am Jugendhaus
  • 15.05      Recycle Planet
  • 15.05      Brunch + Petanque
  • 19.05      Bouldertraining am Jugendhaus

Fir mei Infoen oder Unmeldung, mell dech am Jugendhaus. D'Plaatzen sin am Moment emmer nach limiteiert, zeck also net ze lang fir dech unzemellen.