Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
- Franz Kafka

Ouschtervakanz am Jugendhaus

 

Hei den aktuellen Programm, et kennen awer emmer spontan Aktiviteiten dobai kommen an jidfereen därf och gären eppes proposeieren.

  • 7.4.        Bouldertraining am Jugendhaus
  • 8.4.        Audun ( Schaffen un der Cabannes, Kachen/iessen um Feier, Klammen)
  • 9.4.        Gnocchi Owend
  • 10.04.    Freijoersbotz + Recycle Planet
  • 13.04.    Velostour
  • 14.04.    Schaffen um Kreativraum
  • 15.04      Rallye

Fir mei Infoen oder Unmeldung, mell dech am Jugendhaus. D'Plaatzen sin am Moment emmer nach limiteiert, zeck also net ze lang fir dech unzemellen.