Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
- Franz Kafka

Program vum Jugendhaus

 

Réigelméisseg Aktivitéiten

  • 1x am Mount (Samsdes) fennt eisen Brunch statt mat enger Aktivitéit - Start 11h am Jh
  • 1x am Mount Kleedertausch & Recycle Planet
  • All Freiden gi mir an d'Sportshaal (Nelly Stein) a machen zesumme Sport 16-18h (mat Umeldung am Virfeld)
  • All Freiden kachen mir zesummen - Start 18h am Jh (mat Umeldungam Virfeld)